Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.W ramach „Procedury COVID” umożliwimy zawieszenie spłaty rat kredytów

Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać klienci instytucjonalni - firmy oraz klienci detaliczni - indywidualni. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych.

Klienci instytucjonalni mogą skorzystać z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy.

Klienci indywidualni mogą skorzystać z zawieszenia spłat do trzech miesięcy.

W przypadku skorzystania z jednego z wymienionych wariantów pomocy Bank nie będzie pobierał prowizji za wprowadzane w umowie zmiany.

Wnioski będziemy rozpatrywać w przyspieszonym trybie – indywidualnie, w uzgodnieniu z klientem.

Warunkiem skorzystania z udogodnienia będzie również zaakceptowanie przez klienta ograniczeń wskazanych przez bank, tj.: zakazu wypłaty dywidendy, udzielania pożyczek lub poręczeń przez firmę oraz zakazu wypłaty środków z firmy na rzecz właścicieli bez zgody banku.

Wnioski do pobrania: