Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Rachunek bankowy do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych

  • Prosta forma do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Możliwość otwarcia konta bezterminowo lub na czas określony
  • 0 zł za prowadzenie