Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

 • możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
 • możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej, na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
 • brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania.

Kredyt dla mikro i małych przedsiębiorstw - z linii KfW

 • Kredyt refinansowany przez KfW z Frankfurtu nad Menem oraz Bank Rozwoju Rady Europy z Paryża przy zaangażowaniu dotacji z Unii Europejskiej
 • Możliwość uzyskania kredytu do 275.000 PLN
 • Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych
 • Możliwość finansowania do 30% nakładów na środki obrotowe związane z uruchomieniem inwestycji.
 • Okres kredytowania do 10 marca 2017 r.
 • Możliwość skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału
 • Udział własny to tylko 20 % kosztów przedsięwzięcia
 • Niska prowizja za udzielenie
 • Atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt na infrastrukturę komunalną - z linii KfW

 • Kredyt refinansowany przez KfW z Frankfurtu nad Menem oraz Bank Rozwoju Rady Europy z Paryża przy zaangażowaniu dotacji z Unii Europejskiej
 • Przeznaczony na finansowanie długoterminowych inwestycji w środki trwałe związanych z budową, modernizacją lub odnawianiem małej infrastruktury komunalnej
 • Możliwość uzyskania kredytu do wysokości 5 milionów euro
 • Kredytu może pokrywać do 100% kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją
 • Okres kredytowania do 28 lutego 2017 r.
 • Możliwość skorzystania z trzyletniej karencji w spłacie kapitału

Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

 • Przeznaczony na finansowanie inwestycji i rozwoju małych przedsiębiorstw, oświaty, opieki medycznej i weterynaryjnej, infrastruktury: społeczeństwa informatycznego, wodociągowej i drogowej
 • Inwestycje realizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców
 • Niskie oprocentowanie kredytów
 • Niska prowizja za udzielenie
 • Możliwość karencji w spłacie kredytu
 • Dogodne formy zabezpieczeń

Kredyty preferencyjne - z dopłatą ARiMR do oprocentowania

 • Kredyty preferencyjne - z dopłatą ARiMR do oprocentowania