Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.

Fundusz Poręczeń Unijnych

  • Możliwość uzyskania gwarancji, poręczenia i regwarancje z Funduszu na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Możliwość zabezpieczenia ryzyka związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Zwiększenie dostępności kredytu pomimo krótkiej historii kredytowej lub rozpoczynania działalności gospodarczej
  • Większa możliwość swobodnego dysponowania majątkiem
  • Możliwość obniżenia kosztów kredytu
  • Zakres udzielanych gwarancji/poręczeń to 80% kwoty kredytu